cropped-IMG_8029-1024x683
Home » Afspraken

Vergoeding

Logopedisch onderzoek en behandeling wordt in Nederland door alle zorgverzekeraars vergoed. Logopedie zit in het basispakket. Bij volwassenen vraagt de verzekeraar meestal een eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van de afgesloten polis. Het is verstandig dit bij uw verzekeraar na te gaan. U heeft voor logopedie liefst wel een verwijzing nodig van huisarts of specialist. De facturen voor uw logopediebehandelingen worden allemaal digitaal bij uw zorgverzekeraar ingediend door Logopediepraktijk Westwijk. Hiervan merkt u dus niks indien de verzekeraar alles vergoed. De verzekeraar betaalt de behandelingen direct aan Logopediepraktijk Westwijk. Indien u een eigen bijdrage moet betalen, dan zal de zorgverzekeraar dit met u verrekenen. Een afspraak die niet nagekomen wordt of die te laat wordt afgezegd, wordt bij uzelf in rekening gebracht. Een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Zie hiervoor ook de praktijkregels die staan vermeld in de behandelovereenkomst die wij u meegeven bij het eerste bezoek aan ons. Het tarief voor logopedie bedraagt in 2021 zo’n € 33,00 per consult. Bij verzuim dient u hiervan 75% contant en gepast te betalen bij de volgende afspraak.

Verwijzing

Voor logopedie heeft u in de meeste gevallen een verwijzing nodig van uw huisarts, tandarts of van een specialist. Denk hierbij aan de kinderarts, KNO-arts, orthodontist etc. U dient deze verwijzing mee te nemen bij de eerste afspraak. De verwijsdatum mag bij de intake niet ouder zijn dan 3 maanden. De verwijzing is bij de meeste verzekeraars 1 jaar geldig, soms onbeperkt. Indien de logopediebehandeling na een jaar nog voortgezet wordt, dan vraagt de behandelend logopedist een nieuwe verwijzing aan bij de verwijzend arts. De verwijzing wordt door de behandelend logopedist bewaard in uw dossier.

Verwijzing

Voor logopedie heeft u in de meeste gevallen een verwijzing nodig van uw huisarts, tandarts of van een specialist. Denk hierbij aan de kinderarts, KNO-arts, orthodontist etc. U dient deze verwijzing mee te nemen bij de eerste afspraak. De verwijsdatum mag bij de intake niet ouder zijn dan 3 maanden. De verwijzing is bij de meeste verzekeraars 1 jaar geldig, soms onbeperkt. Indien de logopediebehandeling na een jaar nog voortgezet wordt, dan vraagt de behandelend logopedist een nieuwe verwijzing aan bij de verwijzend arts. De verwijzing wordt door de behandelend logopedist bewaard in uw dossier.

Duur van de behandeling

Na de intake volgt een logopedisch onderzoek. Meestal volgt na het onderzoek de behandeling. In een enkel geval zijn eenmalige adviezen voldoende. De logopedische behandeling wordt in de meeste gevallen 1 keer per week gegeven. Soms is het belangrijk om de voortgang te bespoedigen door 2 keer per week logopedie te geven. Een consult duurt max. 30 minuten per keer. Hoelang de behandeling voortgezet moet worden is zeer variabel. Na het onderzoek zal de behandelend logopedist een inschatting maken en dit met u overleggen. De duur van de behandeling is afhankelijk van diverse factoren. Denk hierbij aan het soort probleem, de ernst van het probleem, de leeftijd van de cliënt, de mate waarin thuis geoefend wordt.

Het maken van een afspraak

Aanmelden

Voor een nieuwe aanmelding kunt u telefonisch contact opnemen met onze praktijk. Er zal o.a. gevraagd worden naar uw: – persoonlijke gegevens – klacht/stoornis – voorkeurstijden waarop u kunt komen. Daarna wordt u door een van onze logopedisten teruggebeld voor een eerste afspraak.

Uw eerste afspraak

Wilt u bij uw eerste afspraak de volgende zaken meenemen:
  • Verwijsbrief huisarts of specialist (KNO-arts, tandarts, orthodontist of anderen).
  • Gegevens verzekering.
  • Identiteitsbewijs (paspoort of ID kaart)
  • Overige gegevens die relevant zijn voor een logopedische behandeling zoals medische gegevens omtrent gehoor, spraak/taal ontwikkeling, neurologische aandoeningen, medicijngebruik, operaties aan keel/neus en oren.

Het maken van een afspraak

Aanmelden

Voor een nieuwe aanmelding kunt u telefonisch contact opnemen met onze praktijk. Er zal o.a. gevraagd worden naar uw: – persoonlijke gegevens – klacht/stoornis – voorkeurstijden waarop u kunt komen.

Daarna wordt u door een van onze logopedisten teruggebeld voor een eerste afspraak.

Uw eerste afspraak

Wilt u bij uw eerste afspraak de volgende zaken meenemen:

  • Verwijsbrief huisarts of specialist (KNO-arts, tandarts, orthodontist of anderen).
  • Gegevens verzekering.
  • Identiteitsbewijs (paspoort of ID kaart)
  • Overige gegevens die relevant zijn voor een logopedische behandeling zoals medische gegevens omtrent gehoor, spraak/taal ontwikkeling, neurologische aandoeningen, medicijngebruik, operaties aan keel/neus en oren.

Maak gelijk een afspraak